Биткойн разработка

Повече информация за текущата спецификация, софтуер и разработчици.

Биткойн е свободен софтуер и всеки разработчик може да допринесе за проекта. Всичко, от което се нуждаете е в базата на GitHub. Моля прочетете и спазвайте процеса на развитие, описан в README, снабдявайте ни с качествен програмен код и уважавайте насоките на работата.

Дискусия на тема разработки ще се проведе в "GitHub"-а и в "Sourceforge"-а на разработчиците. Участие във формална дискусия може да вземете на irc.freenode.net #bitcoinv-dev (уеб интерфейс, логовете).

Документация

Ако искате да научите повече за техническите детайли на Биткойн и как да използвате съществуващите инструменти и APIs, ви препоръчваме да започнете с разглеждането на документация на разработчика.

Общности на разработчици

Следните чат стаи и уеб сайтове организират дискусиите за развитието на Биткойн. Моля, не забравяйте да прочетете техните правила за поведение, преди да публикувате.

Сътрудници на BitcoinV Core

(Подредени по брой на промените)

Още безплатни софтуерни проекти

 • Armory - A wallet with enhanced security features, written in C++.
 • BFGMiner - A modular miner, written in C.
 • BitcoinV Wallet - A SPV wallet for Android, written in Java.
 • bitcoinvj - A library for SPV wallets, written in Java.
 • btcd - A full node, written in Go.
 • btcwallet - A hierarchical deterministic wallet daemon, written in Go.
 • ckpool - A fast mining pool server application, written in C.
 • Electrum - A fast server-trusting wallet, written in Python.
 • Eloipool - A fast mining pool server application, written in Python.
 • Haskoin - An implementation of the BitcoinV protocol, written in Haskell.
 • Libbitcoinv - A cross-platform development toolkit, written in C++.
 • Libbitcoinv Server - A full node and query server, built on libbitcoinv.
 • Libbitcoinv Explorer - A command line tool, built on libbitcoinv.
 • Libblkmaker - A client library for the getblocktemplate mining protocol, written in C.
 • NBitcoinV - A cross-platform library, written in C#.
 • picocoin - A tiny library with lightweight client and utilities, written in C.
 • python-bitcoinvlib - A library for structures and protocols, written in Python.
 • Python Blkmaker - A client library for the getblocktemplate mining protocol, written in Python.
 • Покажи повече..