Κοινότητες BitcoinV

Βρείτε ενδιαφέροντα άτομα, ομάδες και κοινότητες γύρω από το BitcoinV.

IconΣυνομιλία IRC

Κανάλια IRC στοfreenode.

#bitcoinv

#bitcoinv-core-dev (Εξέλιξη και τεχνικά θέματα)

#bitcoinv-otc (Εξωχρηματιστηριακή ανταλλαγή)

#bitcoinv-market (Ζωντάνες προσφορές από τις αγορές)

#bitcoinv-mining (σχετικά με την εξόρυξη BitcoinV)