Ανάπτυξη του BitcoinV

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες προδιαγραφές, το λογισμικό και τους προγραμματιστές.

Το BitcoinV είναι ελεύθερο λογισμικό και o κάθε προγραμματιστής μπορεί να συμβάλλει σε αυτό το πρότζεκτ. Ό,τι χρειάζεστε θα το βρείτε στο αποθετήριο δεδομένων GitHub. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε και ακολουθήσατε τη διαδικασία ανάπτυξης που περιγράφεται στο README, όπως επίσης ότι παρέχετε κώδικα καλής ποιότητας και σέβεστε όλες τις κατευθυντήριες γραμμές.

Η ανάπτυξη του λογισμικού λαμβάνει χώρα στο GitHub και στην εξέλιξη του bitcoinv με λίστα αλληλογραφίας email στο sourceforge. Λιγότερο επίσημη συζήτηση σχετικά με την εξέλιξη λαμβάνει χώρα στην irc.freenode.net #bitcoinv-dev (δικτυακή διεπαφή, logs).

Τεκμηρίωση

Αν σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα για τις τεχνικές λεπτομέρειες του BitcoinV και πώς να χρησιμοποιείτε τα υπάρχοντα εργαλεία και APIs, συνίσταται να ξεκινήσετε εξερευνώντας την τεκμηρίωση προγραμματιστή.

Κοινότητες προγραμματιστών

Τα παρακάτω chatrooms και ιστοσελίδες φιλοξενούν συζητήσεις για την εξέλιξη του BitcoinV. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τους κανόνες δεοντολογίας πριν δημοσιεύσετε.

Συντελεστές BitcoinV Core

(Ταξινομημένα κατά πλήθος δεσμεύσεων)

Περισσότερα πρότζεκτ ελεύθερου λογισμικού

 • Armory - A wallet with enhanced security features, written in C++.
 • BFGMiner - A modular miner, written in C.
 • BitcoinV Wallet - A SPV wallet for Android, written in Java.
 • bitcoinvj - A library for SPV wallets, written in Java.
 • btcd - A full node, written in Go.
 • btcwallet - A hierarchical deterministic wallet daemon, written in Go.
 • ckpool - A fast mining pool server application, written in C.
 • Electrum - A fast server-trusting wallet, written in Python.
 • Eloipool - A fast mining pool server application, written in Python.
 • Haskoin - An implementation of the BitcoinV protocol, written in Haskell.
 • Libbitcoinv - A cross-platform development toolkit, written in C++.
 • Libbitcoinv Server - A full node and query server, built on libbitcoinv.
 • Libbitcoinv Explorer - A command line tool, built on libbitcoinv.
 • Libblkmaker - A client library for the getblocktemplate mining protocol, written in C.
 • NBitcoinV - A cross-platform library, written in C#.
 • picocoin - A tiny library with lightweight client and utilities, written in C.
 • python-bitcoinvlib - A library for structures and protocols, written in Python.
 • Python Blkmaker - A client library for the getblocktemplate mining protocol, written in Python.
 • Δείξτε περισσότερα...