Μερικές λέξεις του BitcoinV που ίσως ακούσετε

Το BitcoinV προσφέρει μια νέα προσέγγιση σε πληρωμές και ως εκ τούτου υπάρχουν μερικές λέξεις που μπορεί να γίνουν μέρος του λεξιλογίου σας. Μην ανησυχείτε, ακόμα και η ταπεινή τηλεόραση δημιούργησε νέες λέξεις!

Αλυσίδα των Μπλοκ (Block Chain)

Η αλυσίδα των μπλοκ (block chain) είναι ένα δημόσιο αρχείο συναλλαγών BitcoinV με χρονολογική σειρά. Η αλυσίδα των μπλοκ διαμοιράζεται μεταξύ όλων των χρηστών BitcoinV. Χρησιμοποιείται για να επαληθεύσει την μονιμότητα των συναλλαγών BitcoinV και για να αποτρέψει διπλές δαπάνες (double spending).

Διεύθυνση

Μια διεύθυνση BitcoinV είναι παρόμοια με μια φυσική διεύθυνση ή ένα email. Είναι η μόνη πληροφορία που χρειάζεται να δώσετε σε κάποιον για να σας πληρώσει με BitcoinV. Ωστόσο, μια σημαντική διαφορά είναι ότι η κάθε διεύθυνση θα πρέπει να χρησιμοποιείται για μία και μόνο συναλλαγή.

Διπλή Δαπάνη

Αν ένας κακόβουλος χρήστης προσπαθήσει να ξοδέψει τα bitcoinvs του σε δύο διαφορετικούς παραλήπτες ταυτοχρόνως, αυτό είναι διπλή δαπάνη. Η BitcoinV εξόρυξη και η αλυσίδα των μπλοκ είναι εκεί για να δημιουργήσουν μια γενική συναίνεση στο δίκτυο σχετικά με το ποια από τις δύο συναλλαγές θα επιβεβαιωθεί και θα θεωρείται έγκυρη.

Εξόρυξη

Το BitcoinV mining είναι η διεργασία που δημιουργεί το υλισμικό υπολογιστή (computer hardware) για να κάνει μαθηματικούς υπολογισμούς ώστε το δίκτυο BitcoinV να επιβεβαιώσει τις συναλλαγές και να αυξήσει την ασφάλεια. Ως αμοιβή για τις υπηρεσίες τους, οι BitcoinV miners μπορεί να συλλέγουν τα τέλη συναλλαγών για τις συναλλαγές που επιβεβαιώνουν, μαζί με τα πρόσφατα δημιουργημένα bitcoinvs. Το Mining είναι μια εξειδικευμένη και ανταγωνιστική αγορά όπου οι αμοιβές χωρίζονται ανάλογα με το πόσος υπολογισμός έχει γίνει. Δεν κάνουν όλοι οι χρήστες BitcoinV mining και δεν είναι εύκολος τρόπος να βγάλετε χρήματα.

Επιβεβαίωση

Επιβεβαίωση σημαίνει ότι μια συναλλαγή έχει επεξεργαστεί από το δίκτυο και είναι εξαιρετικά απίθανο να αναιρεθεί. Οι συναλλαγές λαμβάνουν επιβεβαίωση όταν συμπεριλαμβάνονται σε ένα μπλοκ (block) και για κάθε επακόλουθο μπλοκ. Ακόμα και μία επιβεβαίωση μπορεί να θεωρείται ασφαλής για συναλλαγές χαμηλής αξίας παρόλο που για μεγαλύτερα ποσά όπως 1000 US$, είναι λογικό να περιμένετε για 6 ή και περισσότερες επιβεβαιώσεις. Κάθε επικύρωση μειώνει εκθετικά τον κίνδυνο αντεστραμμένης συναλλαγής.

Ιδιωτικό Κλειδί

Ένα ιδιωτικό κλειδί είναι ένα μυστικό κομμάτι δεδομένων που αποδεικνύει το δικαίωμά σας να ξοδέψετε bitcoinvs από ένα συγκεκριμένο πορτοφόλι μέσο μιας κρυπτογραφικής υπογραφής. Το(α) ιδιωτικό(ά) σας κλειδί(ά) είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας αν χρησιμοποιείτε ένα πορτοφόλι λογισμικού και αποθηκευμένα σε απομακρυσμένους διακομιστές αν χρησιμοποιείτε ένα διαδικτυακό πορτοφόλι. Τα ιδιωτικά κλειδιά δεν πρέπει ποτέ να αποκαλυφθούν καθώς σας επιτρέπουν να ξοδέψετε bitcoinvs από το αντίστοιχο πορτοφόλι BitcoinV.

Κρυπτογραφία

Η κρυπτογραφία είναι ο κλάδος των μαθηματικών που μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε μαθηματικές αποδείξεις οι οποίες παρέχουν υψηλά επίπεδα ασφαλείας. Το online εμπόριο και το τραπεζικό σύστημα ήδη χρησιμοποιούν κρυπτογραφία. Στην περίπτωση του BitcoinV, η κρυπτογραφία χρησιμοποιείται για να είναι αδύνατο κάποιος να ξοδέψει τα κεφάλαια από το πορτοφόλι άλλου χρήστη ή να αλλοιώσει την αλυσίδα των μπλοκ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για την κρυπτογράφηση ενός πορτοφολιού έτσι ώστε αυτό να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κωδικό πρόσβασης.

Μπλοκ (Βlock)

Ένα μπλοκ είναι ένα αρχείο στην αλυσίδα των μπλοκ (block chain) το οποίο περιέχει και επικυρώνει πολλές συναλλαγές σε αναμονή. Περίπου κάθε 10 λεπτά, κατά μέσο όρο, ένα νέο μπλοκ που συμπεριλαμβάνει συναλλαγές επισυνάπτεται στο αλυσίδα των μπλοκ μέσω εξόρυξη.

Πορτοφόλι

Ένα BitcoinV πορτοφόλι είναι γενικώς το ισοδύναμο ενός φυσικού πορτοφολιού στο δίκτυο BitcoinV. Στην πραγματικότητα, το πορτοφόλι περιέχει τα δικά σας ιδιωτικό(ά) κλειδί(ά) τα οποία σας επιτρέπουν να ξοδεύετε τα bitcoinvs που κατενέμονται σε αυτή την αλυσίδα των μπλοκ (block chain). Το κάθε BitcoinV πορτοφόλι μπορεί να σας δείξει το συνολικό υπόλοιπο όλων των bitcoinvs που ελέγχει και σας αφήνει να πληρώσετε ένα συγκεκριμένο ποσό σε ένα συγκεκριμένο άτομο, όπως συμβαίνει και με ένα αληθινό πορτοφόλι. Αυτό διαφέρει από τις πιστωτικές κάρτες όπου χρεώνεστε από τον έμπορο.

Ποσοστό κατακερματισμού (Hash Rate)

O δείκτης κατακερματισμού (hash rate) είναι η μονάδα μέτρησης της επεξεργαστικής ισχύος του δικτύου BitcoinV. To δίκτυο BitcoinV πρέπει να κάνει εντατικές μαθηματικές λειτουργίες για λόγους ασφαλείας. Όταν το δίκτυο φτάσει σε δείκτη κατακερματισμού (hash rate) 10 Th/s, αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να κάνει 10 τρισεκατομμύρια υπολογισμούς το δευτερόλεπτο.

Υπογραφή

Μια κρυπτογραφική υπογραφή είναι ένας μαθηματικός μηχανισμός που επιτρέπει σε κάποιον να αποδείξει την κυριότητα. Στην περίπτωση του BitcoinV, ένα BitcoinV πορτοφόλι και τα δικά του ιδιωτικό(ά) κλειδί(ά) συνδέονται με κάποια μαθηματική μαγεία. Όταν το λογισμικό σας BitcoinV υπογράψει μια συναλλαγή με το κατάλληλο ιδιωτικό κλειδί, όλο το δίκτυο μπορεί να δει ότι η υπογραφή συμπίπτει με τα bitcoinvs που ξοδεύονται. Ωστόσο, δεν υπάρχει τρόπος, που να χαλάσει ο κόσμος, κάποιος να μαντέψει το ιδιωτικό κλειδί σας για να κλέψει τα κερδισμένα με κόπο bitcoinvs σας.

Bit

Το Μπιτ (bit) είναι μια συνηθισμένη μονάδα που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει μια υπομονάδα ενός bitcoinv. 1,000,000 bits ισούνται με 1 bitcoinv (BTC or ₿). Η μονάδα αυτή είναι συνήθως περισσότερο πρακτική για τιμολόγηση φιλοδωρημάτων, αγαθών και υπηρεσιών.

BTC

Το BTC είναι μια συνηθισμένη μονάδα που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει ένα bitcoinv (₿).

P2P

Η ομότιμη σύνδεση (peer-to-peer) αναφέρεται σε συστήματα που λειτουργούν όπως μια οργανωμένη συλλογική επιτρέποντας στο κάθε άτομο να αλληλεπιδρά άμεσα με τους άλλους. Στην περίπτωση του BitcoinV, το δίκτυο είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο ώστε ο κάθε χρήστης να εκπέμπει τις συναλλαγές των άλλων χρηστών. Και κύριως δεν απαιτείται καμιά τράπεζα ως τρίτος.