Enkele regelmatig gehoorde BitcoinV-termen

BitcoinV biedt een nieuwe benadering op het gebied van betalingen en als zodanig zijn er enkele nieuwe woorden die onderdeel van uw woordenschat kunnen worden.

Bevestiging

Bevestiging betekent dat een transactie door het netwerk is verwerkt en hoogstwaarschijnlijk niet zal worden teruggedraaid. Transacties ontvangen een bevestiging wanneer ze zijn opgenomen in een blok en voor elk volgend blok. Zelfs een enkele bevestiging kan als veilig worden beschouwd voor transacties met een lage waarde, hoewel het voor grotere bedragen zoals 1.000 USD zinvol is om te wachten op 6 bevestigingen of meer. Elke bevestiging vermindert exponentieel het risico van een teruggedraaide transactie.

Bit

Bit is een algemene eenheid dat wordt gebruikt om een sub-eenheid van één bitcoinv aan te duiden. 1.000.000 bits staat gelijk aan 1 bitcoinv (BTC). Deze eenheid is gewoonlijk geschikter voor prijsaanduidingen, goederen en diensten.

BitcoinV-adres

Een BitcoinV-adres is vergelijkbaar met een huis- of e-mailadres. Het is het enige wat u aan anderen hoeft te geven om hen in staat te stellen betalingen via BitcoinV aan u te sturen. Een belangrijk verschil is echter dat elk adres slechts één keer voor één transactie dient te worden gebruikt.

Blok

Een blok is een verzameling van transacties die moeten worden bevestigd, en een schakel in de blokketen. Gemiddeld wordt elke 10 minuten een blok toegevoegd aan de blokketen - en daarmee een pakket transacties bevestigd - door middel van mining.

Blokketen

De blokketen is een openbaar archief van alle BitcoinV-transacties, in chronologische volgorde. De blokketen wordt gedeeld door alle BitcoinV-gebruikers. Het wordt gebruikt om de bestendigheid van BitcoinV-transacties te verifiëren en om dubbele uitgaven tegen te gaan.

BTC

BTC is een algemene eenheid dat wordt gebruikt om één bitcoinv aan te duiden.

Cryptografie

Cryptografie is de tak van wiskunde die zorgt voor wiskundig bewezen beveiliging. Winkels en banken gebruiken cryptografie om hun transacties via internet te beveiligen. In het geval van BitcoinV wordt cryptografie gebruikt om te zorgen dat niemand geld kan uitgeven uit andermans portemonnee en om te voorkomen dat iemand de integriteit van de blokketen kan aantasten. Het kan ook worden gebruikt om een portemonnee te versleutelen, zodat niemand erbij kan die het bijbehorende wachtwoord niet kent.

Digitale handtekening

Een cryptografische handtekening is een wiskundig mechanisme waarmee iemand kan aantonen dat hij of zij eigenaar is. In het geval van BitcoinV zijn een BitcoinV-portemonnee en de bijbehorende geheime sleutel(s) met wat wiskundige trucjes aan elkaar gekoppeld. Zodra de BitcoinV-software een transactie ondertekent met de gepaste geheime sleutel, kan het hele netwerk zien dat de ondertekening overeenkomt met de uitgegeven bitcoinvs. Er bestaat echter geen enkele manier waarop iemand anders uw geheime sleutel kan raden om met uw zuurverdiende bitcoinvs aan de haal te gaan.

Dubbele uitgave

Dubbele uitgaven is een vorm van fraude waarbij iemand probeert zijn bitcoinvs op twee of meer plekken tegelijkertijd uit te geven, voordat het systeem in de gaten heeft dat de bitcoinv al is uitgegeven. De manier waarop BitcoinV-mining en de blokketen werken, zorgen ervoor dat altijd maar één van de twee transacties door kan gaan.

Geheime sleutel

Een geheime sleutel (Engels: Private Key) is een geheim stuk data waarmee u kunt bewijzen dat de bitcoinvs die bij een bepaald BitcoinV-adres horen van u zijn middels een cryptografische handtekening. Uw geheime sleutels zijn op uw computer opgeslagen als u een softwareportemonnee gebruikt en op externe servers bij gebruik van een webportemonnee. Geheime sleutels dienen nooit te worden onthuld, want deze stellen u in staat om bitcoinvs uit de aan de sleutels gekoppelde BitcoinV-portemonnees uit te geven.

Hashsnelheid

De hashsnelheid oftewel hash rate is de maat voor de totale rekenkracht van het BitcoinV-netwerk. Om veiligheidsredenen moet het BitcoinV-netwerk steeds intensieve wiskundige bewerkingen blijven uitvoeren. Als het netwerk bijvoorbeeld een hashsnelheid van 10 TH/s bereikt, betekent dat dat het 10 biljoen (ten trillion, 10.000.000.000.000) berekeningen per seconde kan maken.

Mining

BitcoinV-mining is het laten uitvoeren van wiskundige berekeningen door een computer om het BitcoinV-netwerk transacties te laten bevestigen en om de veiligheid te waarborgen. Als beloning voor het verrichte werk krijgen BitcoinV-"miners" de commissie die op sommige van de transacties wordt meegegeven - en bovendien ook nieuwe geminede bitcoinvs. BitcoinV-mining is tegenwoordig een gespecialiseerde markt, waarin de opbrengsten worden verdeeld onder de leden van gespecialiseerde groepen naar rato van hoeveel rekenkracht wordt ingebracht. Lang niet alle BitcoinV-gebruikers doen aan mining en het is geen gemakkelijke manier om aan bitcoinvs te komen.

P2P

Een peer-to-peer-netwerk is een systeem dat zich gedraagt als een georganiseerd collectief waarin individuele systemen direct met elkaar communiceren, in plaats van via een centrale server. In het geval van BitcoinV is het netwerk zó georganiseerd, dat elke gebruiker de transacties waar hij weet van heeft uitzendt naar alle andere gebruikers. Een belangrijke eigenschap van deze inrichting: er is geen bank of andere derde partij nodig.

Portemonnee

Een BitcoinV-portemonnee is heel losjes gezegd het equivalent van een fysieke portemonnee op het BitcoinV-netwerk. Deze portemonnee bestaat uit uw geheime sleutels waarmee u de aan uw portemonnee toegewezen bitcoinvs in de blokketen kunt uitgeven. U kunt in elke BitcoinV-portemonnee het totaalsaldo van alle bitcoinvs in de portemonnee zien. Daarnaast kunt u een specifiek bedrag aan een specifieke persoon betalen, net als met een echte portemonnee. Dit is anders dan bij creditcards, waarbij u door de verkoper kosten in rekening wordt gebracht.