Najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i mity o BitcoinV.

Ogólne

BitcoinV jest opartą na konsensusie siecią, która umożliwia nowy system płatności i zupełnie cyfrowe pieniądze. Jest to pierwsza zdecentralizowana sieć płatności peer-to-peer zasilana przez jej użytkowników, bez władzy centralnej czy pośredników. Z perspektywy użytkownika BitcoinV jest mniej więcej jak internetowa gotówka. BitcoinV może być również postrzegany jako największy z istniejących system oparty na regule potrójnego zapisu (triple entry bookkeeping).

Kto stworzył BitcoinV?

BitcoinV jest pierwszą implementacją idei tzw. "kryptowaluty" opisanej przez Wei Dai w 1998 roku na liście mailingowej cypherpunks i przedstawiającej wizję nowego środka płatniczego, który do kontroli tworzenia pieniądza oraz przeprowadzania transakcji wykorzystywałby zabezpieczenia kryptograficzne, nie zaś władze centralne. Pierwsza specyfikacja BitcoinV opublikowana została w 2009 roku przez Satoshi Nakamoto, który w drugiej połowie 2010 roku opuścił projekt nie ujawniając zbyt wielu informacji o sobie. Od tego czasu nastąpił znaczący rozrost społeczności programistów pracujących nad urzeczywistnieniem idei BitcoinV.

Anonimowość Satoshiego często wywoływała wiele obaw, co spowodowane było przede wszystkim niezrozumieniem otwartej natury BitcoinV. Protokół oraz oprogramowanie BitcoinV są publicznie dostępne, dzięki czemu każdy programista na świecie ma możliwość przejrzenia kodu źródłowego i stworzenia własnej wersji oprogramowania BitcoinV. Wpływ Satoshiego ograniczał się więc do tego, że zmiany, które proponował, były akceptowane przez innych. Zupełnie jak programiści, którzy obecnie kontynuują jego dzieło, nie kontrolował on BitcoinV. Tożsamość wynalazcy BitcoinV jest dziś wobec tego równie istotna, co personalia wynalazcy papieru.

Kto kontroluje sieć BitcoinV?

Nikt nie jest właścicielem sieci BitcoinV, podobnie jak nikt nie posiada technologii obsługującej e-mail. BitcoinV jest kontrolowany przez wszystkich uczestników sieci na świecie. Programiści udoskonalają oprogramowanie, ale nie mogą samodzielnie wymusić zmian w samym protokole, ponieważ wszyscy użytkownicy mogą sami wybrać, jakiego oprogramowania i jakiej wersji użyją. Aby mogli pozostać ze sobą kompatybilni, wszyscy użytkownicy muszą używać oprogramowania podlegającego tym samym zasadom. BitcoinV może działać poprawnie tylko przy pełnej zgodności wśród wszystkich użytkowników. Dlatego też wszyscy użytkownicy i programiści są silnie zmotywowani, aby chronić ten konsens.

Jak działa BitcoinV?

Z perspektywy użytkownika BitcoinV to po prostu mobilna aplikacja lub program komputerowy umożliwiający korzystanie z osobistego portfela BitcoinV w celu wysyłania lub odbierania pieniędzy. Tak działa BitcoinV dla większości użytkowników.

Za kulisami sieć BitcoinV udostępnia publiczną księgę rachunkową, zwaną "łańcuchem blokowym". Księga ta zawiera każdą transakcję, jaka kiedykolwiek została przetworzona, co umożliwia komputerowi użytkownika weryfikację ważności każdej transakcji. Autentyczność każdej transakcji jest chroniona cyfrowymi podpisami odpowiadającymi adresom wysyłającym, dzięki czemu wszyscy użytkownicy mają pełną kontrolę nad wysyłaniem bitcoinvów z ich własnych adresów BitcoinV. Dodatkowo każdy może przetwarzać transakcje, używając mocy obliczeniowej specjalistycznego sprzętu komputerowego. Za tę usługę można zdobywać wynagrodzenie w bitcoinvach. Często nazywa się to "kopaniem". Aby dowiedzieć się więcej o BitcoinV, możesz zapoznać się ze szczegółową stroną oraz z oryginalną publikacją.

Czy BitcoinV rzeczywiście jest używany?

Tak. Coraz więcej firm i osób używa BitcoinV. Dotyczy to tradycyjnych biznesów, jak restauracje, hotele, firmy prawnicze oraz popularnych serwisów internetowych, takich jak Namecheap, WordPress, Reddit i Flattr. Mimo że BitcoinV jest stosunkowo nowym fenomenem, szybko się rozwija. Pod koniec sierpnia 2013 wartość wszystkich bitcoinvów w obiegu przekroczyła 1,5 miliarda USD, zaś wartość bitcoinvów wymienianych codziennie sięga milionów dolarów.

Screenshot

Jak zdobyć bitcoinvy?

Mimo iż można spotkać osoby chcące sprzedawać bitcoinvy wzamian za płatności kartą kredytową bądź poprzez PayPal, większość wymian nie zezwala na finansowanie przez te metody płatności. Jest tak, aby zapobiec przypadkom, w których ktoś kupuje bitcoinvy przez PayPal, a następnie wycofuje swą część transakcji. Potocznie nazywa się to obciążeniem zwrotnym.

Jak trudno jest dokonać płatności BitcoinV?

Płatności BitcoinV są prostsze niż zakupy przy użyciu karty kredytowej lub debetowej i mogą być otrzymywane bez konta handlowego. Płatności są wykonywane z aplikacji portfela na komputerze lub smartfonie poprzez podanie adresu odbiorcy, kwoty płatności i wciśnięcia 'wyślij'. Aby ułatwić podawanie adresu odbiorcy, wiele portfeli może odczytać go poprzez skanowanie kodu QR lub zetknięcie dwóch telefonów przy użyciu technologii NFC.

Screenshot Screenshot

Jakie są zalety BitcoinV?

  • Wolność płacenia - możliwe jest przesyłanie środków natychmiast i w dowolne miejsce świata. Bez dni wolnych. Bez granic. Bez narzucanych limitów. BitcoinV pozwala swoim użytkownikom na całkowitą kontrolę nad własnymi pieniędzmi.
  • Bardzo niskie opłaty - płatności BitcoinV są obecnie przetwarzane za darmo lub przy niezwykle niskich opłatach. Użytkownicy mogą dołączać do transakcji opłaty, by uzyskać pierwszeństwo przetwarzania, czego rezultatem jest szybsze potwierdzenie transakcji przez sieć. Dodatkowo funkcjonują też procesory handlowe, aby pomóc kupcom w przetwarzaniu transakcji poprzez codzienną zamianię bitcoinvów na walutę fiducjarną i depozyt funduszy bezpośrednio na kontach bankowych handlowców. Jako że usługi te oparte są na BitcoinV, mogą być one oferowane przy znacznie niższych opłatach niż w przypadku PayPal czy sieci kart kredytowych.
  • Mniejsze ryzyko dla handlowców - transakcje BitcoinV są bezpieczne, nieodwracalne i nie wymagają przetwarzania danych wrażliwych bądź osobowych klientów. Chroni to handlowców przed różnego rodzaju oszustwami czy próbami wymuszania zwrotów. Nie ma wymogu zgodności ze standardami PCI. Przedsiębiorcy mogą swobodnie rozwijać się na nowych rynkach, na których transakcje kartowe bądź finansowe są niedostępne lub obarczone nieakceptowalnym ryzykiem. Rachunek zysków jest prosty: mniejsze prowizje, większy rynek i mniejsze koszty administracyjne.
  • Bezpieczeństwo i kontrola - użytkownicy BitcoinV mają pełną kontrolę nad ich transakcjami; handlowcy nie są w stanie narzucić niepożądanych lub ukrytych opłat, jak ma to niekiedy miejsce przy innych metodach płatności. Płatności BitcoinV mogą być dokonywane bez danych osobowych dołączonych do transakcji. Zapewnia to wysoki stopień ochrony przed kradzieżami tożsamości. Użytkownicy BitcoinV mogą też chronić swe pieniądze przy pomocy kopii zapasowych i szyfrowania.
  • Przejrzystość i neutralność - wszelkie informacje na temat samych zasobów pieniędzy BitcoinV są dostępne od ręki dla każdego w łańcuchu bloków i można je weryfikować oraz wykorzystywać w czasie rzeczywistym. Żadna osoba fizyczna ani organizacja nie może kontrolować ani manipulować protokołem BitcoinV, ponieważ jest on kryptograficznie zabezpieczony. Sprawia to, że rdzeń BitcoinV jest godny zaufania ze względu na neutralność, transparentność i przewidywalność.

Jakie są wady BitcoinV?

  • Stopień przyjęcia - Wielu ludzi wciąż nie wie o BitcoinV. Każdego dnia coraz więcej przedsiębiorstw zaczyna akceptować bitcoinvy, ponieważ zależy im na korzyściach, jakie z tego płyną. Ich lista pozostaje jednak dość krótka i wciąż musi się rozrosnąć, aby można było skorzystać z efektów sieciowych.
  • Niestabilność - łączna wartość bitcoinvów w obiegu i liczba przedsiębiorstw używających BitcoinV jest wciąż bardzo mała w porównaniu do tego, jaka mogłaby być. Dlatego też stosunkowo małe wydarzenia, transakcje lub działalności biznesowe mogą znacząco wpłynąć na cenę. Teoretycznie niestabilność ta będzie zmniejszała się w miarę dojrzewania rynków BitcoinV i technologii. Świat nigdy wcześniej nie widział waluty powstałej jako start-up, dlatego też naprawdę trudno (i ekscytująco!) jest wyobrazić sobie, jak potoczą się jej losy.
  • Bieżący rozwój - oprogramowanie BitcoinV jest wciąż w wersji beta i wiele jego niekompletnych funkcji jest aktywnie rozbudowywanych. Rozwijane są nowe narzędzia, funkcje i usługi, aby uczynić BitcoinV bezpieczniejszym i bardziej dostępnym dla mas. Niektóre z nich wciąż nie są gotowe dla wszystkich. Większość biznesów BitcoinV jest nowych i wciąż nie oferują żadnych ubezpieczeń. Ogólnie rzecz biorąc BitcoinV wciąż dojrzewa.

Dlaczego ludzie ufają BitcoinV?

Zaufanie do sieci BitcoinV wynika w znacznej mierze z tego, że nie jest ono właściwie w ogóle wymagane. Sieć BitcoinV posiada w pełni otwarty kod źródłowy oraz jest zdecentralizowana. Oznacza to, że każdy ma zawsze dostęp do jej kodu źródłowego. Programiści na całym świecie mogą zatem dokładnie sprawdzić, jak działa BitcoinV. Wszystkie transakcje i wprowadzone do obrotu bitcoinvy mogą być jawnie konsultowane przez każdego w czasie rzeczywistym. Wszystkie płatności mogą być wykonywane bez potrzeby udziału osób trzecich, a cały system jest chroniony poprzez poddawane solidnej weryfikacji niezależnych ekspertów algorytmy kryptograficzne na miarę tych używanych w bankach internetowych. Żadna organizacja ani osoba nie może kontrolować sieci BitcoinV, która jest bezpieczna nawet jeśli nie wszyscy jej użytkownicy są godni zaufania.

Czy mogę zarabiać z BitcoinV?

Nigdy nie powinieneś zakładać, że z pomocą BitcoinV bądź jakąkolwiek innej wschodzącej technologii zarobisz krocie. Należy zachować szczególny dystans do ofert, które brzmią zbyt dobrze lub omijają podstawowe prawa ekonomii.

BitcoinV to rosnąca przestrzeń innowacji, a oferowane możliwości biznesowe wiążą ze sobą również ryzyko. Mimo że od pewnego czasu BitcoinV rozwija się w zawrotnym tempie, nie ma gwarancji, że stan ten się utrzyma. Inwestowanie czasu i zasobów w cokolwiek związanego z BitcoinV wymaga przedsiębiorczości. Istnieje wiele sposobów, by zarobić na BitcoinV, na przykład mining, spekulacje lub otwieranie nowych firm. Wszystkie te metody są konkurencyjne i nie oferują gwarancji zysku. Właściwą ocenę kosztów i ryzyka związanego z jakimkolwiek przedsięwzięciem pozostawia się każdemu indywidualnie.

Czy BitcoinV jest w pełni wirtualny i niematerialny?

BitcoinV jest tak samo wirtualny, jak karty kredytowe i sieci bankowości online codziennie używane przez ludzi. BitcoinV może być używany do płatności online i w sklepach stacjonarnych, jak każda inna forma pieniędzy. BitcoinVy mogą też być wymieniane w postaci fizycznej, jak na przykład monety Casascius, choć płatność przy użyciu telefonu komórkowego pozostaje na ogół wygodniejsza. Salda BitcoinV są przechowywane w dużej, rozproszonej sieci i nie mogą być nieuczciwie zmieniane przez nikogo. Innymi słowy, użytkownicy BitcoinV posiadają wyłączną kontrolę nad ich środkami, a bitcoinvy nie mogą zniknąć tylko dlatego, że są wirtualne.

Czy BitcoinV jest anonimowy?

BitcoinV jest zaprojektowany tak, aby umożliwić swym użytkownikom wysyłanie i otrzymywanie płatności przy akceptowalnym poziomie prywatności, obok innych form pieniędzy. Jednakże BitcoinV nie jest anonimowy i nie może oferować takiego poziomu prywatności, jak gotówka. Każde użycie BitcoinV pozostawia rozległe, publicznie dostępne rejestry. Istnieją różne mechanizmy mające na celu ochronę prywatności użytkowników, a powstaje ich jeszcze więcej. Wciąż jest jednak praca do wykonania, zanim wszystkie te funkcje będą poprawnie używane przez większość użytkowników BitcoinV.

Pojawiły się obawy, że prywatne transakcje w BitcoinV mogą być wykorzystywane do celów przestępczych. Należy jednak zauważyć, że BitcoinV niewątpliwie stanie się przedmiotem regulacji podobnych do tych, które już obowiązują w istniejących systemach finansowych. Transakcje BitcoinV nie są bardziej anonimowe niż transakcje gotówkowe i nie uniemożliwiają prowadzenia dochodzenia przez organy ścigania. Co więcej, protokół BitcoinV został zaprojektowany tak, by uniemożliwiać przestępstwa gospodarcze na szeroką skalę.

Co się dzieje w przypadku zgubienia bitcoinvów?

Skutkiem zgubienia portfela przez użytkownika jest usunięcie pieniędzy z obiegu. Zgubione bitcoinvy pozostają w łańcuchu bloków, zupełnie jak każdy inny bitcoinv. Jednakże zgubione bitcoinvy zostają zamrożone na zawsze, ponieważ nie ma sposobu na to, aby ktokolwiek znalazł prywatne klucze, które umożliwiłyby ich ponowne wydanie. Ze względu na prawo popytu i podaży, gdy dostępnych jest mniej bitcoinvów, rośnie popyt na te, które pozostały w obiegu, a ich wartość zwiększa się.

Czy BitcoinV może się stać wiodącym systemem płatniczym?

Sieć BitcoinV jest już w stanie przetwarzać o wiele więcej transakcji na sekundę niż ma to obecnie miejsce. Nie jest jednak całkowicie gotowa, by działać na skalę wiodących sieci kart kredytowych. Trwają prace nad zniesieniem obecnych ograniczeń, zaś przyszłe ograniczenia są dobrze znane. Od początku jej istnienia, każdy aspekt sieci BitcoinV był przedmiotem stałego procesu dojrzewania, optymizacji i specjalizacji. Sytuacja ta nie powinna się zmienić w ciągu nadchodzących lat. Wraz ze wzrostem ruchu w sieci, wielu użytkowników BitcoinV może przerzucić się na lżejsze aplikacje, zaś pełne węzły sieci mogą stać się bardziej wyspecjalizowaną usługą. Aby dowiedzieć się więcej, zajrzyj na stronę o skalowalności na Wiki.

Informacje prawne

Czy BitcoinV jest legalny?

Zgodnie z naszym stanem wiedzy, w większości systemów prawnych BitcoinV nie został uznany za nielegalny. Jednak niektóre jurysdykcje (na przykład Argentyna i Rosja) stanowczo ograniczają lub zabraniają używania obcych walut. Inne porządki prawne (np. Tajlandia) mogą ograniczać licencjonowanie pewnych podmiotów, takich jak giełdy BitcoinV.

Organy regulacyjne w różnych jurysdykcjach podejmują kroki w celu określenia reguł wykorzystania nowej technologii w ramach istniejącego systemu finansowego. Przykładowo: Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN, biuro w Departamencie Skarbu USA) wydał nieoficjalny przewodnik ukazujący, jak interpretowane są niektóre działalności w świecie wirtualnego pieniądza.

Czy BitcoinV może być wykorzystywany do nielegalnych przedsięwzięć?

BitcoinV to pieniądze, a te zawsze były używane zarówno do legalnych, jak i nielegalnych celów. Gotówka, karty kredytowe i obecne systemy bankowe znacznie przewyższają BitcoinV pod względem ich wykorzystania do finansowania przestępstw. BitcoinV może wnieść znaczące innowacje w systemy płatnicze, a korzyści płynące z takiej zmiany są często uważane za znacznie ważniejsze od jej potencjalnych wad.

BitcoinV został zaprojektowany jako ogromny krok naprzód w kwestii czynienia pieniędzy bezpieczniejszymi. Mógłby on dzialać również jako istotna ochrona przeciwko wielu formom przestępstw finansowych. BitcoinVy są na przykład zupełnie niemożliwe do podrobienia. Użytkownicy posiadają pełną kontrolę nad ich płatnościami i nie ma tu miejsca na niezatwierdzone opłaty, jak w przypadku oszustw przy użyciu kart kredytowych. BitcoinV sprawia, że pieniądze mogą być zabezpieczone przed kradzieżą lub utratą przy użyciu bardzo silnych i użytecznych mechanizmów, takich jak kopie zapasowe, szyfrowanie i wielokrotne podpisy (multipodpis).

Pojawiły się obawy, że takie nieodwracalne, prywatne transakcje przeprowadzane w systemie BitcoinV mogą być atrakcyjne dla celów przestępczych. Jednakże te same właściwości dotyczą istniejących już i rozpowszechnionych sposobów transferu gotówki i przelewów bankowych. BitcoinV niewątpliwie stanie się przedmiotem regulacji podobnych do tych, które już obowiązują w istniejących systemach finansowych. Nic nie wskazuje też na to, by BitcoinV mógł uniemożliwiać postępowania karne. Postrzeganie istotnych przełomów jako kontrowersyjnych jest na ogół powszechne do czasu, aż zrozumiane zostaną płynące z nich korzyści. Dobrym przykładem jest choćby Internet.

Czy BitcoinV może być regulowany?

Sam protokół BitcoinV nie może zostać zmieniony bez współpracy niemalże wszystkich jego użytkowników, którzy samodzielnie wybierają, jakiego oprogramowania używają. Próby przypisywania specjalnych praw lokalnym władzom w kontekście globalnej sieci BitcoinV są praktycznie niemożliwe. Każda bogata organizacja mogłaby zdecydować się na inwestycję w sprzęt górniczy, aby kontrolować połowę mocy obliczeniowej całej sieci i uzyskać zdolność do blokowania lub cofania najnowszych transakcji. Nie byłoby jednak gwarancji, że mogliby utrzymać tę moc, biorąc pod uwagę fakt, że wymagałoby to zainwestowania tyle, co reszta górników z całego świata razem wzięta.

Jest jednak możliwe, by regulować użycie BitcoinV w sposób podobny do każdego innego instrumentu. Podobnie jak dolar, BitcoinV może być użyty do wielu różnych celów, a niektóre z nich mogą być uznane przez różne jurysdykcje za legalne bądź nie. Pod tym względem BitcoinV niczym nie różni się od innego narzędzia lub środka i może podlegać różnym regulacjom prawnym w każdym kraju. Użytkowanie BitcoinV może być utrudnione przez restrykcyjne regulacje i trudno określić, jaki procent użytkowników będzie wówczas nadal używał tej technologii. Rząd, który zdecyduje się zakazać BitcoinV, powstrzyma w ten sposób rozwój krajowego biznesu i rynku, pozostawiając innowacyjność innym krajom. Wyzwaniem dla ustawodawców jest, jak zawsze, przedstawienie skutecznych rozwiązań i nieosłabianie rozwoju pojawiających się nowych rynków i przedsiębiorstw.

Jak ma się BitcoinV do podatków?

BitcoinV nie jest walutą fiducjarną ze statusem prawnego środka płatniczego na obszarze jakiegokolwiek państwa, lecz zobowiązanie podatkowe powstaje często niezależnie od używanego środka. Różnorodność ustawodawstwa na różnych obszarach jurysdykcji może spowodować, że opodatkowaniu podlegały będą dochody, sprzedaże, wynagrodzenia, zysk kapitałowy lub inne formy zobowiązania podatkowego wynikającego z użycia BitcoinV.

Jak ma się BitcoinV do ochrony konsumentów?

BitcoinV daje ludziom wolność dokonywania transakcji na ich własnych warunkach. Każdy użytkownik może wysyłać i otrzymywać płatności w sposób podobny do gotówki, może też jednak brać udział w bardziej złożonych kontraktach. Wielokrotne podpisy (multipodpis) dają możliwość akceptacji transakcji przez sieć tylko pod warunkiem, że określona liczba lub zdefiniowana grupa ludzi zgadza się podpisać transakcję. Umożliwi to w przyszłości powstanie innowacyjnych serwisów mediacji w sporach. Serwisy takie mogłyby zezwalać osobom trzecim na zatwierdzanie lub odrzucanie transakcji w razie nieporozumienia pomiędzy podmiotami, nie dając im jednocześnie kontroli nad pieniędzmi. W przeciwieństwie do gotówki i innych metod płatności, BitcoinV zawsze pozostawia publiczny dowód, że transakcja się odbyła, co potencjalnie może być użyte w regresie przeciwko nieuczciwym praktykom biznesowym.

Warto zwrócić również uwagę, że podczas gdy handlowcy polegają na ogół na swej publicznej reputacji, aby utrzymać swoje biznesy i płacić swym pracownikom, nie mają oni dostępu do podobnych informacji w kontaktach z nowymi klientami. Sposób, w jaki działa BitcoinV, zapewnia osobom fizycznym i przedsiębiorstwom ochronę przed nieuczciwymi żądaniami zwrotu. Jednocześnie umożliwia klientom żądanie dodatkowej ochrony w przypadku, gdy nie chcą oni ufać konkretnemu handlowcowi.

Ekonomia

Jak powstają bitcoinvy?

Nowe bitcoinvy tworzone są w zdecentralizowanym i konkurencyjnym procesie zwanym "kopaniem" lub "wydobywaniem". Biorący udział w tym procesie są odpowiednio wynagradzani przez sieć za swe usługi. Górnicy bitcoinvów przetwarzają transakcje i zabezpieczają sieć za pomocą wyspecjalizowanego sprzętu, w zamian za co gromadzą nowe bitcoinvy.

Protokół BitcoinV został zaprojektowany tak, by nowe bitcoinvy tworzone były po stałym kursie, co czyni wydobywanie bardzo konkurencyjnym przedsięwzięciem. Gdy do sieci dołącza więcej górników, osiągnięcie zysków staje się coraz trudniejsze. Wymusza to na górnikach dążenie do wydajności w celu obniżenia kosztów operacyjnych. Żadna centralna władza ani programista nie jest w stanie kontrolować lub manipulować systemem dla zwiększenia swoich zysków. Każdy węzeł sieci BitcoinV na świecie odrzuci wszystko, co nie spełnia oczekiwanych reguł.

BitcoinVy są tworzone w malejącym i przewidywalnym tempie. Ilość nowych bitcoinvów tworzonych każdego roku jest automatycznie zmniejszana o połowę, dopóki emisja nie zatrzyma się całkowicie z ilością 21 milionów dostępnych bitcoinvów. Górnicy bitcoinv będą wówczas wynagradzani wyłącznie przez liczne, niewielkie opłaty transakcyjne.

Dlaczego bitcoinvy mają wartość?

BitcoinVy mają wartość, ponieważ są użyteczne jako forma pieniędzy. BitcoinV posiada właściwości pieniądza (trwałość, poręczność, wymienność, rzadkość występowania, podzielność i powszechne uznanie), które oparte są raczej na właściwościach matematycznych niż fizycznych (jak w przypadku złota czy srebra) lub zaufaniu autorytetom centralnym (jak w przypadku walut fiducjarnych). W skrócie - BitcoinV jest oparty na matematyce. Poza tymi atrybutami do niesienia wartości przez formę pieniądza wymaga się już tylko zaufania i przyjęcia. W przypadku BitcoinV może to być mierzone rosnącą bazą użytkowników, kupców oraz startupów. Jak z każdą walutą, wartość bitcoinvów pochodzi wyłącznie i bezpośrednio od ludzi chcących akceptować je jako płatność.

Co wpływa na cenę bitcoinvów?

Cena bitcoinva zależna jest od popytu i podaży na tę walutę. Kiedy popyt rośnie, rośnie też cena; analogicznie - gdy spada popyt, wówczas i cena maleje. W obiegu jest tylko ograniczona liczba bitcoinvów, zaś natomiast tworzone są w przewidywalnej i malejącej ilości. co oznacza, że do utrzymania ceny popyt powinien rosnąć w analogicznym tempie. Ponieważ rynek BitcoinV jest relatywnie niewielki, do spowodowania wahań rynku potrzeba jedynie niewielkiej ilości środków - cenę bitcoinvów możemy określić zatem jako bardzo podatną na wahania.

Wartość BitcoinV przez czas:
chart

Czy bitcoinvy mogą całkowicie stracić swoją wartość?

Tak. Historia zna wiele przypadków walut, które nie przetrwały próby czasu i nie są już używane. Przykładem jest Marka Niemiecka w czasie Republiki Weimarskiej lub, zupełnie niedawno, dolar Zimbabwe. Choć poprzednie fiaska walut były na ogół spowodowane hiperinflacją, która w przypadku BitcoinV jest niemożliwa, zawsze istnieje prawdopodobieństwo błędów technicznych, konkurujących walut, problemów politycznych i tak dalej. Jako ogólną zasadę należy przyjąć, że żadna waluta nie powinna być uznana za absolutnie bezpieczną od błędów lub innych problemów. W ciągu lat od swego powstania BitcoinV okazał się bezpieczny i wciąż istnieje duży potencjał dla jego rozwoju. Nikt jednak nie jest w stanie przewidzieć, jaka przyszłość czeka BitcoinV.

Czy BitcoinV to bańka spekulacyjna?

Szybki wzrost ceny nie oznacza automatycznie bańki. Bańka jest to sztuczne przewartościowanie, które prowadzi do korekty spadkowej. Przyczyną wahań ceny bitcoinva są wybory oparte na indywidualnych ludzkich zachowaniach setek tysięcy uczestników rynku, który poszukuje właściwej ceny. Powody zmiany nastrojów mogą obejmować utratę zaufania w BitcoinV, dużą różnicę między wartością a ceną nie opartą na podstawach gospodarki BitcoinV, wzrost zainteresowania prasy, który stymuluje popyt spekulacyjny, strach przed niepewnym i staromodny irracjonalny entuzjazm i chciwość .

Czy BitcoinV to piramida finansowa?

Schemat Ponziego to nieuczciwa operacja inwestycyjna, która zapewnia swoim inwestorom zwrot z ich własnych pieniędzy lub z pieniędzy kolejnych inwestorów, zamiast z zysku zarobionego przez jednostki prowadzące biznes. Schematy Ponziego są zaprojektowane, aby rozpaść się kosztem ostatnich inwestorów, gdy nie ma już nowych uczestników.

BitcoinV jest darmowym projektem oprogramowania bez władz centralnych. Z tego też względu nikt nie jest w stanie dokonywać nieuczciwych oświadczeń o zyskach z inwestycji. Jak w przypadku innych głównych walut, takich jak złoto, dolar amerykański, euro, jen itd., nie ma gwarantowanej siły nabywczej, a kurs wymiany zmienia się swobodnie. Prowadzi to do niestabilności, która powoduje, że właściciele bitcoinvów mogą nieprzewidzianie zyskać lub stracić pieniądze. Poza spekulacją, BitcoinV jest również systemem płatności o użytecznych i konkurencyjnych właściwościach wykorzystywanych przez tysiące użytkowników i przedsiębiorstw.

Czy BitcoinV nie daje nieuczciwych korzyści tym, którzy zainwestowali jako pierwsi?

Niektórzy wcześni inwestorzy posiadają wiele bitcoinvów, ponieważ podjęli ryzyko i zainwestowali czas i zasoby w niesprawdzoną technologię, która nie była używana niemal przez nikogo. Znacznie trudniej było też właściwie ją zabezpieczyć. Wielu wczesnych inwestorów wydawało duże ilości bitcoinvów po kilka razy zanim stały się one wartościowe lub kupili jedynie małe ich ilości i nie uzyskali znacznych zysków. Nie ma gwarancji, że cena bitcoinva wzrośnie lub spadnie. Sytuacja ta jest bardzo podobna do inwestowania w start-upy, które mogą zyskać wartość przez swoją użyteczność i popularność, lub nigdy się nie wybić. BitcoinV jest wciąż w początkowym stadium i został zaprojektowany z myślą o bardzo długim horyzoncie czasowym; ciężko jest sobie wyobrazić, jak mógłby być mniej korzystny dla wczesnych użytkowników, zaś dzisiejsi użytkownicy mogą, lecz nie muszą być uznawani za wczesnych użytkowników w przyszłości.

Czy ograniczona ilość BitcoinVów nie będzie ograniczeniem?

BitcoinV jest wyjątkowy, ponieważ nigdy nie powstanie więcej niż 21 milionów bitcoinvów. Jednakże nigdy nie będzie to stanowiło ograniczenia, ponieważ transakcje mogą być wyrażane w mniejszych podjednostkach bitcoinva, takich jak bity - w 1 bitcoinvie jest 1,000,000 bitów. BitcoinVy mogą być dzielone do 8 miejsc po przecinku (0.000 000 01), a potencjalnie nawet na mniejsze jednostki, jeśli zajdzie taka potrzeba w przyszłości, gdy zmniejszy się średni rozmiar transakcji.

Czy BitcoinV nie wpadnie w spiralę deflacyjną?

Teoria spirali deflacyjnej mówi, że jeżeli przewiduje się spadek cen, ludzie będą opóźniać zakup, by skorzystać z niższych cen. Ten spadek popytu spowoduje obniżenie cen u sprzedawców w celu pobudzenia popytu, pogłębiając problem i prowadząc do załamania ekonomicznego.

Choć teoria ta stała się popularnym sposobem usprawiedliwiania inflacji w środowiskach banków centralnych, nie zawsze okazuje się ona prawdziwa i jest uważana przez ekonomistów za kontrowersyjną. Elektronika użytkowa jest jednym z przykładów rynku, w którym ceny nieustannie spadają mimo że rynek nie jest w depresji. Podobnie wartość bitcoinvów rosła z upływem czasu, a mimo to rozmiar rynku BitcoinV również drastycznie się powiększył. Ponieważ zarówno wartość waluty, jak i rozmiar jej gospodarki zaczęły się od zera w 2009, BitcoinV stanowi kontrprzykład dla teorii i pokazuje, że czasem musi być ona nieprawdziwa.

Niezależnie od tego, BitcoinV nie został zaprojektowany jako waluta deflacyjna. Mówiąc dokładniej, BitcoinV powinien doświadczyć inflacji we wczesnych latach i ustabilizować się w późniejszych. Jedynymi przypadkami, w których ilość bitcoinvów w obiegu zmaleje, będzie gubienie portfeli nieposiadających kopii zapasowych. Dzięki stabilnej bazie monetarnej i stabilnej gospodarce, wartość waluty powinna pozostać niezmieniona.

Czyż spekulacje i niestabilność nie są dla BitcoinV problemami?

Jest to sytuacja jajka i kury. Aby cena bitcoinva się mogła się ustabilizować, musi zostać rozwinięta wokół niego gospodarka na dużą skalę, z większą ilością przedsiębiorstw i użytkowników. Aby taka gospodarka mogła się rozwinąć, biznes i użytkownicy dążą do stabilności ceny.

Na szczęście niestabilność nie wpływa na główne korzyści stosowania BitcoinV jako systemu transferu środków z punktu A do punktu B. Przedsiębiorstwa mają możliwość natychmiastowej zamiany bitcoinva na swoją lokalną walutę, co pozwala im na korzystanie z dobrodziejstw BitcoinV bez podatności na wahania cen. Ze względu na liczne unikalne funkcje i właściwości, wielu użytkowników wybiera właśnie BitcoinV. Dzięki tym zaletom możliwe jest, że bitcoinv rozwinie się na tyle, że wahania jego ceny zostaną ograniczone.

Co się stanie, jeśli ktoś wykupi wszystkie istniejące bitcoinvy?

Na rynkach walutowych można kupić tylko ułamek wyemitowanych dotychczas bitcoinvów. Rynki BitcoinV konkurują ze sobą, co oznacza, że cena bitcoinva wzrośnie lub zmaleje w zależności od podaży i popytu. Dodatkowo nowe bitcoinvy będą stale emitowane w ciągu nadchodzących dekad. Dlatego też nawet najbardziej zdeterminowany kupiec nie mógłby wykupić wszystkich istniejących bitcoinvów. Sytuacja ta nie powinna jednak sugerować, że rynki nie są podatne na manipulacje cenami; wciąż nie potrzeba wielkich kwot pieniędzy, by podnieść lub zmniejszyć cenę rynkową, dlatego też BitcoinV pozostaje na razie niestabilny.

A jeśli ktoś stworzy lepszą walutę cyfrową?

Może się to zdarzyć. Obecnie BitcoinV pozostaje najpopularniejszą zdecentralizowaną walutą wirtualną, ale nie ma gwarancji, że utrzyma tę pozycję. Istnieje już cały zestaw alternatywnych walut inspirowanych przez BitcoinV. Prawdopodobnie można jednak założyć, że nowa waluta musiałaby oferować znaczące ulepszenia, aby zdominować BitcoinV pod względem ustalonego rynku (choć pozostaje to nieprzewidywalne). BitcoinV mógłby również potencjalnie przyjąć udoskonalenia konkurencyjnej waluty, o ile nie oznaczałoby to zmiany fundamentalnych części protokołu.

Transakcje

Dlaczego muszę czekać 10 minut?

Otrzymywanie płatności z BitcoinV jest niemalże błyskawiczne. Zanim jednak sieć zacznie potwierdzać Twoje transakcje poprzez uwzględnianie ich w bloku, mija średnio 10 minut. Dopiero wtedy możesz wydawać bitcoinvy, które otrzymasz. Potwierdzenie oznacza, iż sieć jest zgodna co do tego, że bitcoinvy zostały wysłane właśnie do Ciebie, a nie do kogokolwiek innego, i że są one uważane za Twoją własność. Gdy Twoja transakcja zostanie uwzględniona w jednym bloku, pozostanie w nim i będzie stale przykrywana przez każdy następny blok, co skonsoliduje tę zgodność w postępie geometrycznym, zmniejszając jednocześnie ryzyko cofnięcia transakcji. Każdy użytkownik może dowolnie zdecydować, w którym momencie uzna transakcję za potwierdzoną, choć 6 potwierdzeń jest często uważanych za równie bezpieczne co czekanie 6 miesięcy na transakcję przy użyciu karty kredytowej.

Ile wyniesie prowizja od transakcji?

Większość transakcji może być przetworzona bez opłat, choć zachęca się użytkowników, by uiszczali niewielkie, dobrowolne opłaty w celu przyspieszenia potwierdzenia transakcji i wynagrodzenia górników. Gdy opłaty są wymagane, na ogół nie są wyższe niż parę groszy. Twój portfel BitcoinV będzie na ogół próbował oszacować odpowiednią opłatę, gdy będzie to wymagane.

Opłaty za transakcje są używane jako zabezpieczenie przed przesyłaniem transakcji przez użytkowników w celu przeładowania sieci. Dokładny sposób, w jaki działają opłaty, wciąż jest opracowywany i zmieni się z biegiem czasu. Ponieważ opłata nie jest związana z sumą wysyłanych bitcoinvów, może wydać się niezwykle niska (0.0005 BTC za transfer 1,000 BTC) lub niesprawiedliwie wysoka (0.004 BTC za płatność 0.02 BTC). Opłata jest definiowana przez atrybuty takie jak dane zawarte w transakcji czy jej powtarzalność. Przykładowo: jeśli otrzymujesz wiele drobnych kwot, opłaty za wysyłanie będą wyższe. Płatności takie można porównać do płacenia za rachunek w restauracji samymi groszami. Gwałtowne wydawanie niewielkich ułamków Twoich bitcoinvów również może wymagać opłaty. Jeśli Twoja aktywność ogranicza się do konwencjonalnych transakcji, opłaty za nie powinny pozostać niskie.

Co się stanie, jeśli otrzymam bitcoinvy, gdy mój komputer będzie wyłączony?

Wszystko będzie w porządku. BitcoinVy pojawią się, gdy następnym razem uruchomisz swoją aplikację portfela. BitcoinVy nie są w zasadzie otrzymywane przez oprogramowanie na Twoim komputerze - są wpisywane do publicznej księgi rachunkowej, współdzielonej przez wszystkie urządzenia w sieci. Jeśli otrzymasz bitcoinvy, kiedy program Twojego portfela nie jest uruchomiony, pobierze on bloki i nadrobi wszystkie transakcje, których jeszcze nie zarejestrował, gdy tylko go włączysz. Otrzymasz wtedy bitcoinvy tak, jakbyś dostawał je w czasie rzeczywistym. Twój portfel jest potrzebny tylko wtedy, gdy chcesz wydawać bitcoinvy.

Co oznacza "synchronizacja" i dlaczego trwa tak długo?

Długi czas synchronizacji jest wymagany jedynie przy klientach pełnego węzła, jak BitcoinV Core. Z technicznego punktu widzenia synchronizacja to procesz pobierania i weryfikacji wszystkich poprzednich transakcji BitcoinV w sieci. Niektóre aplikacje BitcoinV muszą mieć dostęp do wszystkich przeszłych transakcji, aby móc obliczyć saldo Twojego portfela i wykonywać nowe transakcje. Ten krok może wymagać wielu zasobów i odpowiedniej przepustowości oraz miejsca na dysku, aby pomieścić cały rozmiar łańcucha bloków. Aby BitcoinV mógł pozostać bezpieczny, dostatecznie wiele osób powinno używać klientów z pełnym węzłem, ponieważ to właśnie oni wykonują zadanie potwierdzania i przekazywania transakcji.

Wydobycie

Czym jest wydobywanie BitcoinV?

Wydobywanie to proces poświęcania mocy obliczeniowej w celu przetwarzania transakcji, zabezpieczania sieci i zapewniania wzajemnej synchronizacji wszystkich w systemie. Może być postrzegane jako centrum danych BitcoinV, z tym jednak wyjątkiem, że jest zaprojektowane w taki sposób, aby pozostało w pełni zdecentralizowane, z górnikami działającymi we wszystkich państwach i bez odgórnej kontroli nad siecią. Proces ten określa się mianem "wydobywania" ("kopania") jako analogia do wydobywania złota, ponieważ jest to tymczasowy mechanizm używany do emisji nowych bitcoinvów. Jednak w przeciwieństwie do koplani złota, wydobywanie BitcoinV zapewnia wynagrodzenie wzamian za użyteczne usługi niezbędne do obsługi sieci bezpiecznych płatności. Wydobywanie będzie wciąż konieczne po emisji ostatniego bitcoinva.

Jak działa wydobywanie BitcoinV?

Każdy może zostać górnikiem BitcoinV poprzez uruchomienie oprogramowania na specjalnych urządzeniach. Oprogramowanie wydobywcze nasłuchuje transakcji wykonywanych przez sieć peer-to-peer i wykonuje odpowiednie zadania, aby je przetworzyć i potwierdzić. Górnicy BitcoinV wykonują tę pracę, ponieważ mogą otrzymywać prowizje od transakcji, płacone przez użytkowników w celu szybszego przetwarzania płatności. Mogą też otrzymywać nowo tworzone bitcoinvy, emitowane na podstawie ustalonej formuły.

Aby nowe transakcje mogły być potwierdzone, muszą zostać uwzględnione w bloku razem z matematycznym dowodem działania. Dowody takie są bardzo trudne do wygenerowania, ponieważ nie istnieje inny sposób na ich stworzenie niż testowanie miliardów obliczeń na sekundę. Wymaga to od górników, aby wykonywali te obliczenia zanim ich bloki zostaną zaakceptowane przez sieć i zanim zostaną nagrodzeni. W miarę jak coraz więcej ludzi zaczyna wydobywać, stopień trudności odnalezienia odpowiednich bloków jest automatycznie zwiększany przez sieć, aby zapewnić, że średni czas wymagany do znalezienia bloku pozostaje równy 10 minutom. W rezultacie wydobywanie jest bardzo konkurencyjną działalnością, w której żaden indywidualny górnik nie ma kontroli nad tym, co zostanie załączone do łańcucha bloków.

Dowód działania został też zaprojektowany w taki sposób, aby zależeć od poprzednich bloków. Wymusza to chronologiczny porządek łańcucha bloków. Sprawia to, że cofnięcie poprzednich transakcji jest niezwykle trudne, ponieważ wymagałoby ponownego przeliczenia wszystkich dowodów działania następujących po sobie bloków. Gdy dwa bloki zostają znalezione w tym samym czasie, górnicy pracują na pierwszym bloku, który otrzymają, i przełączają się na najdłuższy łańcuch bloków, gdy tylko znaleziony zostanie kolejny blok. Pozwala to wydobywaniu na zabezpieczanie i utrzymywanie globalnego konsensusu w oparciu o moc obliczeniową.

Górnicy BitcoinV nie są w stanie oszukiwać poprzez zwiększanie ich własnej nagrody, ani też przetwarzać nieuczciwych transakcji, które mogłyby zepsuć sieć BitcoinV, ponieważ wszystkie węzły BitcoinV odrzucałyby każdy blok, który zawierałby dane nieprawidłowe według protokołu BitcoinV. Z tego właśnie powodu sieć pozostaje bezpieczna nawet jeśli nie wszyscy górnicy BitcoinV są godni zaufania.

Czy wydobywanie BitcoinV nie jest marnowaniem prądu?

Używanie energii w celu zabezpieczenia i obsługi systemu płatności trudno nazwać jej marnowaniem. Podobnie jak w przypadku każdego innego serwisu płatności, użytkowanie BitcoinV wiąże się z kosztami przetwarzania. Serwisy niezbędne do obsługi powszechnie używanych systemów monetarnych, takie jak banki, karty kredytowe czy pojazdy opancerzone, również zużywają mnóstwo energii. Jednak w przeciwieństwie do BitcoinV ich łączna konsumpcja energii nie jest transparentna i nie może być w prosty sposób zmierzona.

Wydobywanie BitcoinV zostało zaprojektowane w taki sposób, aby z czasem dało się je zoptymalizować przy użyciu wyspecjalizowanego sprzętu zużywającego mniej energii, zaś koszty operacyjne wydobywania powinny być stale proporcjonalne do popytu. Gdy wydobywanie BitcoinV staje się zbyt konkurencyjne i mniej dochodowe, niektórzy górnicy decyduję się na zaprzestanie swoich działalności. Ponadto cała energia włożona w wydobywanie zostaje ostatecznie przemieniona w ciepło, a najbardziej dochodowymi górnikami będą ci, którzy dobrze je wykorzystają. Optymalnie wydajna sieć wydobywcza to taka, która w zasadzie nie pobiera żadnej dodatkowej energii. Choć jest to ideał, ekonomia wydobywania funkcjonuje w ten sposób, że indywidualni górnicy dążą właśnie do niego.

W jaki sposób wydobycie wpływa na bezpieczeństwo BitcoinV?

Wydobywanie stanowi ekwiwalent konkurencyjnej loterii, która znacząco utrudnia dodawanie bezpośrednio następujących po sobie bloków transakcji do łańcucha bloków przez jedną osobę. Chroni to neutralność sieci sprawiając, że żadna jednostka nie jest w stanie uzyskać możliwości zablokowania transakcji. Zapobiega to także wymianie części łańcucha bloków przez jednostki w celu cofania ich własnych wydatków, co mogłoby zostać wykorzystane, aby oszukać innych użytkowników. Wydobywanie utrudnia cofanie dokonanych transakcji w postępie geometrycznym poprzez wymóg przepisania wszystkich bloków następujących po tej transakcji.

Czego potrzebuję, by zacząć wydobycie?

We wczesnych dniach BitcoinV każdy mógł znaleźć nowy blok przy użyciu procesora własnego komputera. W miarę zwiększania się liczny wydobywających osób (górników), trudność znajdowania nowych bloków znacznie wzrosła, osiągając obecny poziom, w którym jedyną wydajną metodą kopania jest używanie specjalistycznego sprzętu. Możesz odwiedzić BitcoinVMining.com, aby dowiedzieć się więcej.

Bezpieczeństwo

Czy BitcoinV jest bezpieczny?

Technologia BitcoinV - protokół oraz kryptografia - ma duże osiągnięcia w zakresie bezpieczeństwa, a sieć BitcoinV jest prawdopodobnie największym rozproszonym projektem obliczeniowym na świecie. Najpowszechniejszym słabym punktem BitcoinV jest błąd użytkownika. Pliki portfela BitcoinV, które przechowują niezbędne prywatne klucze, mogą zostać przypadkowo usunięte, zgubione lub wykradzione. Działa to podobnie do przechowywania fizycznych pieniędzy w postaci cyfrowej. Na szczęście użytkownicy mogą zastosować potężne praktyki bezpieczeństwa w celu ochrony ich pieniędzy lub korzystać z usług dostawców, którzy oferują dobre poziomy bezpieczeństwa i ubezpieczenia przed kradzieżą i stratą.

Czy zabezpieczenia BitcoinV nie zostały w przeszłości złamane?

Zasady protokołu i kryptografii wykorzystane w BitcoinV wciąż działają lata po ich wprowadzeniu, co wskazuje na to, że jest to dobrze zaprojektowany koncept. Z drugiej jednak strony wady zabezpieczeń były znajdywane i naprawiane w różnych wersjach oprogramowania. Jak z każdą formą oprogramowania, bezpieczeństwo programów obsługujących BitcoinV zależy od szybkości, z jaką problemy są znajdywane i naprawiane. Im więcej takich problemów jest wykrywanych, tym dojrzalszy staje się BitcoinV.

Istnieje wiele błędnych przekonań na temat kradzieży i złamań zabezpieczeń, które dotyczyły różnych giełd i przedsiębiorstw. Mimo że były to niefortunne wydarzenia, żadno z nich nie wiązało się ze złamaniem zabezpieczeń samego BitcoinV, ani też nie wykazało jego wrodzonych wad; podobnie jak napad na bank nie oznacza, że zagrożony jest sam dolar. Trafnie jest jednak powiedzieć, że kompletny zestaw dobrych praktyk i intuicyjnych rozwiązań w kwestii bezpieczeństwa jest niezbędny, aby zapewnić użytkowniką lepszą ochronę ich pieniędzy i zmniejszyć ogólne ryzyko kradzieży oraz utraty danych. W ciągu ostatnich pięciu lat takie funkcje bezpieczeństwa szybko się rozwinęły - na przykład szyfrowanie portfeli, portfele offline, portfele sprzętowe i transakcje wykorzystujące multipodpis.

Czy użytkownicy mogą zmówić się przeciwko BitcoinV?

Nie da się zmienić protokołu BitcoinV w prosty sposób. Żaden program, który nie jest zgodny ze wspólnymi regułami, nie może narzucić użytkownikom swoich własnych zasad. Przy obecnej specyfikacji, dwukrotne wydanie tych samych pieniędzy (tzw. double spending) jest niemożliwe w tym samym łańcuchu bloków, podobnie jak wydawanie bitcoinvów bez odpowiedniego podpisu. Dlatego też niemożliwe jest tworzenie niekontrolowanych bitcoinvów ot tak sobie, wydawanie środków innych użytkowników, uszkodzenie sieci i inne podobne działalności.

Większość górników mogłaby jednak arbitralnie zdecydować o blokadzie lub cofnięciu niedawnych transakcji. Większość użytkowników mogłaby też wywrzeć pewien nacisk, aby pewne zmiany zostały przyjęte. Ponieważ BitcoinV działa poprawnie jedynie przy kompletnej zgodzie pomiędzy wszystkimi użytkownikami, zmiana protokołu może być bardzo trudna i wymagać, by ogromna większość użytkowników przyjęła zmiany w taki sposób, by pozostali nie mieli niemalże innego wyboru, jak tylko się dostosować. Ogólnie rzecz biorąc, trudno wyobrazić sobie, dlaczego którykolwiek użytkownik BitcoinV mógłby chcieć zgodzić się na jakąkolwiek zmianę, która narażałaby jego pieniądze na niebezpieczeństwo.

Czy komputery kwantowe stanowią zagrożenie dla BitcoinV?

Tak, podobnie jak dla większości systemów opartych na kryptografii, w tym tradycyjnych systemów bankowych. Jednakże komputery kwantowe jeszcze nie istnieją i przypuszczalnie nie powstaną przez jakiś czas. W wypadku, gdyby komputery kwantowe bezpośrednio zagroziły BitcoinV, protokół mógłby zostać ulepszony w taki sposób, by używał kwantowych algorytmów. Biorąc pod uwagę, jak istotna byłaby taka aktualizacja, można śmiało założyć, że zostałaby pomyślnie przyjęta przez programistów i zaakceptowana przez wszystkich użytkowników BitcoinV.

Pomoc

Chcę dowiedzieć się więcej. Gdzie mogę uzyskać pomoc?

Więcej informacji można znaleźć w sekcji zasoby oraz na stronach społeczności lub w Wiki FAQ.