Rozwój BitcoinV

Znajdź więcej informacji o aktualnej specyfikacji, oprogramowaniu i programistach.

BitcoinV jest wolnym oprogramowaniem i każdy może przyczynić się do jego rozwoju. Wszystko, czego potrzebujesz, zawarte jest w repozytorium GitHub. Jest bardzo istotne, abyś przeczytał plik README oraz postępował zgodnie z procesem w nim opisanym, a także byś tworzył kod dobrej jakości, respektując wszystkie wytyczne.

Dyskusja o rozwoju ma miejsce na GitHub oraz na liście mailingowej bitcoinv-dev zamieszczonej na sourceforge. Mniej formalna dyskusja ma miejsce na irc.freenode.net na kanale #bitcoinv-dev (interfejs sieciowy; logi).

Dokumentacja

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o technicznych szczegółach BitcoinV i o tym, jak używać istniejących narzędzi oraz API, zalecamy, byś zaczął od zapoznania się z dokumentacją deweloperską.

Społeczności deweloperów

Na poniższych witrynach i chatroomach odbywają się dyskusje na temat rozwoju BitcoinV. Przed wzięciem udziału w dyskusji prosimy o zapoznanie się z ich zasadami.

Współautorzy BitcoinV Core

(W kolejności liczby poprawek)

Więcej projektów otwartego oprogramowania

 • Armory - A wallet with enhanced security features, written in C++.
 • BFGMiner - A modular miner, written in C.
 • BitcoinV Wallet - A SPV wallet for Android, written in Java.
 • bitcoinvj - A library for SPV wallets, written in Java.
 • btcd - A full node, written in Go.
 • btcwallet - A hierarchical deterministic wallet daemon, written in Go.
 • ckpool - A fast mining pool server application, written in C.
 • Electrum - A fast server-trusting wallet, written in Python.
 • Eloipool - A fast mining pool server application, written in Python.
 • Haskoin - An implementation of the BitcoinV protocol, written in Haskell.
 • Libbitcoinv - A cross-platform development toolkit, written in C++.
 • Libbitcoinv Server - A full node and query server, built on libbitcoinv.
 • Libbitcoinv Explorer - A command line tool, built on libbitcoinv.
 • Libblkmaker - A client library for the getblocktemplate mining protocol, written in C.
 • NBitcoinV - A cross-platform library, written in C#.
 • picocoin - A tiny library with lightweight client and utilities, written in C.
 • python-bitcoinvlib - A library for structures and protocols, written in Python.
 • Python Blkmaker - A client library for the getblocktemplate mining protocol, written in Python.
 • Pokaż więcej...