Kilka terminów związanych z BitcoinV

BitcoinV prezentuje nowe podejście do dokonywania płatności i z tego względu Twój słownik może poszerzyć się o parę słów. Nie przejmuj się nawet skromna telewizja stworzyła swego czasu nowe słowa!

Adres

Adres BitcoinV jest podobny do adresu fizycznego lub e-mail. Jest to jedyna informacja, którą musisz podać, by ktoś zapłacił Ci za pomocą BitcoinV. Istotną różnicą jest jednak to, że każdy adres powinien być używany tylko do jednej transakcji.

Bit

Bit to powszechnie stosowana podjednostka bitcoinva - 1,000,000 bitów równych jest 1 bitcoinvowi (BTC lub ₿). Jednostka ta jest na ogół wygodniejsza do wyceny napiwków, towarów i usług.

Blok

Blok jest zapisem w łańcuchu bloków, który zawiera i potwierdza wiele oczekujących transakcji. Nowy blok zawierający transakcje zostaje otwarty w przybliżeniu średnio co 10 minut w łańcuchu bloków poprzez wydobycie.

BTC

BTC jest powszechnie używaną jednostką oznaczającą jednego bitcoinva (₿).

Klucz Prywatny

Klucz prywatny jest tajną częścią danych, która potwierdza Twoje prawo do wydawania bitcoinvów z danego portfela poprzez podpis kryptograficzny. Twoje klucze prywatne są przechowywane na Twoim komputerze, jeśli używasz aplikacji portfela, lub na serwerze zdalnym, jeśli używasz portfela sieciowego. Klucze prywatne nigdy nie mogą zostać ujawnione, ponieważ pozwalają na wydawanie bitcoinvów z danego portfela BitcoinV.

Kryptografia

Kryptografia jest działem matematyki, który pozwala nam tworzyć dowody matematyczne o wysokim poziomie bezpieczeństwa i pewności. Handel sieciowy oraz bankowość już używają kryptografii. W przypadku BitcoinV kryptografię stosuje się, aby uniemożliwić komukolwiek dysponowanie funduszami z portfela innego użytkownika, a także zakłamanie zapisów w łańcuchu bloków. Może posłużyć również w celu zaszyfrowania portfela, by ten nie mógł zostać użyty bez hasła.

Łańcuch Bloków

Łańcuch bloków jest publicznym zapisem wszystkich transakcji BitcoinV w kolejności chronologicznej. Łańcuch ten jest współdzielony pomiędzy wszystkimi użytkownikami BitcoinV. Jest używany do sprawdzenia trwałości transakcji BitcoinV oraz przeciwdziałania podwójnemu wydatkowaniu.

P2P

Peer-to-peer oznacza system, który działa jako zorganizowana całość, pozwalając każdemu, kto jest jego częścią, na bezpośrednią interakcję z innymi. W przypadku BitcoinV, sieć jest zbudowana tak, by każdy użytkownik obwieszczał swoje transakcje innym użytkownikom i, co najważniejsze, żaden bank nie jest potrzebny jako pośrednik.

Podpis

Kryptograficzny podpis to matematyczny mechanizm, który pozwala na udowodnienie własności. W przypadku BitcoinV, portfel BitcoinV i jego prywatne klucze są połączone matematyczną magią. Kiedy Twoje oprogramowanie BitcoinV podpisuje transakcję przy użyciu odpowiedniego prywatnego klucza, cała sieć może zobaczyć, że podpis odpowiada wydanym bitcoinvom. Jednak żadna siła na świecie nie będzie w stanie odgadnąć Twojego prywatnego klucza, aby ukraść Twoje ciężko zarobione bitcoinvy.

Podwójne wydatkowanie

Gdy użytkownik o złych zamiarach próbuje przesłać swoje bitcoinvy dwóm różnym odbiorcom jednocześnie, działanie takie nazywamy podwójnym wydatkowaniem. Wydobycie BitcoinV oraz łańcuch bloków istnieją, aby w sieci powstała zgodność co do tego, która z tych dwóch transakcji zostanie potwierdzona i uznana za ważną.

Portfel

Portfel BitcoinV jest w jakimś sensie ekwiwalentem fizycznego portfela w sieci BitcoinV. Portfel zawiera Twoje prywatne klucze, które umożliwiają Ci wydawanie bitcoinvów powiązanych z nimi w łańcuchu bloków. Każdy portfel BitcoinV może pokazać Ci łączną sumę wszystkich bitcoinvów, które kontroluje, oraz umożliwia przelanie określonej kwoty konkretnej osobie, zupełnie jak prawdziwy portfel. Różni się to od kart kredytowych - używając ich jesteś obciążany przez handlowca.

Potwierdzenie

Potwierdzenie oznacza, że transakcja została przetworzona przez sieć i prawdopodobieństwo jej wycofania jest bardzo niskie. Transakcje otrzymują potwierdzenie, gdy zostają uwzględnione w bloku i dla każdego kolejnego bloku. Nawet pojedyncze potwierdzenie może być uznane za bezpieczne dla transakcji o niskiej wartości, choć dla większych kwot, jak 1000 USD, sensownie jest poczekać na 6 lub więcej potwierdzeń. Każde potwierdzenie zmniejsza ryzyko wycofania transakcji w postępie geometrycznym.

Prędkość Hashowania

Prędkość hashowania jest jednostką pomiarową siły obliczeniowej sieci BitcoinV. Sieć BitcoinV musi czynić wiele intensywnych obliczeń matematycznych ze względów bezpieczeństwa. Kiedy sieć osiągnie prędkość 10 TH/s, oznacza to, że może wykonać 10 bilionów operacji na sekundę.

Wydobycie

Wydobywanie BitcoinV to proces używania sprzętu komputerowego do wykonywania obliczeń matematycznych, aby potwierdzać transakcje w sieci BitcoinV oraz zwiększać bezpieczeństwo. Jako wynagrodzenie za ich usługi, górnicy BitcoinV mogą pobierać opłaty za transakcje, które potwierdzą, jak również nowo tworzone bitcoinvy. Wydobywanie to wyspecjalizowany oraz konkurencyjny rynek, gdzie nagrody są dzielone zgodnie z ilością wykonywanych obliczeń. Nie wszyscy użytkownicy BitcoinV dokonują wydobywania, nie jest to też łatwy sposób na zarabianie pieniędzy.