Nekaj izrazov, ki jih lahko srečate

BitcoinV ponuja nov način plačevanja, kar pomeni, da boste morda morali v svoj besednjak zapisati kakšno novo besedo ali izraz. A brez skrbi, tudi skromna televizija je ustvarjala nove izraze, na katere smo se navadili!

Blok

Blok je zapis v verigi blokov, ki vsebuje in potrjuje nakazila. V povprečju vsakih 10 minut nastane nov blok in se doda na rep verige blokov; nastajanju novih blokov pravimo rudarjenje.

BTC

BTC je osnovna enota valute bitcoinv. Ta oznaka se uporablja kot ₿ - podobno kot EUR za euro ali €.

Denarnica

BitcoinV denarnica ima v omrežju bitcoinv enako vlogo kot običajna denarnica v običajnem plačilnem prometu. V denarnici so shranjeni vaši zasebni ključi, ki vam omogočajo uporabo novcev, ki so v verigi blokov dodeljeni vaši denarnici. BitcoinV denarnica vam lahko prikaže stanje, tj. količino novcev v denarnici, in vam omogoča plačila konkretnih zneskov konkretnim osebam -- kot običajna denarnica. V tem se sistem bitcoinv razlikuje od kreditnih kartic, kjer plačila zaračunavajo in sprožijo trgovci.

Dvojno trošenje

Dvojno trošenje je dogodek, ko skuša zlonameren uporabnik poslati iste novce na dva različna naslova. Rudarjenje in veriga blokov obstajata z namenom doseganja soglasja v omrežju glede tega, katero od teh dveh konfliktnih nakazil bo potrjeno in bo torej obveljalo kot veljavno.

Hitrost zgoščevanja

Hitrost zgoščevanja je mera procesne moči omrežja bitcoinv. Omrežje bitcoinv za svojo varnost izvaja intenzivne matematične operacije. Hitrost 10 Ph/s pomeni, da omrežje opravi deset milijonov milijard operacij vsako sekundo.

Kriptografija

Kriptografija je veja matematike, ki nam daje matematične dokaze za visoko stopnjo varnosti. Internetno poslovanje in bančništvo kriptografijo že dolgo s pridom uporablja praktično na vsakem koraku. Pri bitcoinvu kriptografija preprečuje nepooblaščenim osebam trošenje tujih novcev ali neveljavne vnose v verigo blokov. Uporablja se tudi za šifriranje denarnice, da se le-te ne da uporabljati brez gesla.

Naslov

BitcoinV naslov deluje podobno poštnemu ali elektronskemu naslovu. Naslov je edina informacija, ki jo potrebujete, da nekomu pošljete novce. Pomembna razlika pa je, da je za vsako nakazilo priporočljivo uporabiti nov naslov.

Podpis

Kriptografski podpis je matematičen mehanizem, ki omogoča dokazovanje lastništva. V primeru bitcoinva je denarnica s svojimi zasebnimi ključi povezana s pomočjo matematike. Ko vaša bitcoinv aplikacija podpiše nakazilo s primernim zasebnim ključem, lahko vsakdo v omrežju preveri, da podpis ustreza bitcoinvom, ki jih to nakazilo troši; ni pa kljub temu nobenega načina, da bi kdorkoli na podlagi podpisa ugotovil vaš zasebni ključ in tako ukradel vaše novce.

Potrditev

Potrditev pomeni, da je nakazilo obdelalo omrežje in ni več verjetno, da bi to nakazilo postalo neveljavno ali stornirano. Nakazilo prejme prvo potrditev, ko se vključi v blok, in nadaljnje za vsak nadaljnji blok, ki nastane v verigi blokov. Nakazila z manjšimi zneski lahko obravnavate kot potrjena in varna že po prvi potrditvi, pri večjih zneskih (recimo 1000 EUR ali več) pa je običajno smiselno počakati na 6 potrditev ali več. Z novimi potrditvami tveganje za stornacijo nakazila eksponentno pada.

Rudarjenje

Rudarjenje bitcoinvov je proces, kjer računalniška strojna oprema izvaja matematične izračune, preko katerih omrežje BitcoinV potrjuje nakazila. S tem se tudi poveča varnost sistema. BitcoinV rudarji lahko za nagrado poberejo prispevke, plačane pri nakazilih, ki jih potrdijo, skupaj z novo nastalimi bitcoinvi. Rudarjenje je specializiran in konkurenčen trg, kjer se nagrade delijo glede na število opravljenih izračunov. Seveda se vsi uporabniki bitcoinva ne ukvarjajo z rudarjenjem, saj to nikakor ni lahka pot do zaslužka.

Veriga blokov

Veriga blokov je javni zapisnik vseh bitcoinv nakazil v časovnem vrstnem redu. Vsi uporabniki dostopajo do verige blokov in jo hranijo. Njen namen je preverjanje trajnosti nakazil in preprečevanje dvojnega trošenja.

Vrstniški sistemi (P2P)

Izraz "vrstniški sistem" se nanaša na sisteme, ki delujejo kot organizirana skupnost in komunicirajo neposredno drug z drugim. Tudi omrežje bitcoinv je zgrajeno tako, da lahko vsak uporabnik posreduje nakazila drugih uporabnikov. Tako ni potrebe po posrednikih, kot so banke, kar je bistvenega pomena za delovanje bitcoinva.

Zasebni ključ

Zasebni ključ je skriven podatek, ki vam daje možnost in pravico potrošiti novce v določeni denarnici s pomočjo kriptografskega podpisa. Zasbni ključi vam v resnici dajejo lastništvo bitcoinvov. Vaši zasebni ključi so shranjeni na vašem računalniku, če uporabljate programsko denarnico. Če uprabljate spletno denarnico, so shranjeni na oddaljenem strežniku. Zasebnih ključev ne smete nikoli razkriti nikomur, ker omogočajo trošenje vaših bitcoinvov.