Kako bitcoinv deluje?

To je vprašanje, ki velikokrat povzroča zmedo. Tukaj je enostavna razlaga!

icon

Osnove za novega uporabnika

Za to, da pričnete z uporabo bitcoinva, vam ni treba razumeti njegovih tehničnih podrobnosti. Po namestitvi bitcoinv denarnice na svoj računalnik ali mobilni telefon bo ta ustvarila bitcoinv naslov. Ta naslov lahko posredujete prijateljem, ki vam nanj lahko nakažejo sredstva iz svojih denarnic, podobno, kot lahko posredujete elektronski naslov prijateljem, na katerega vam nato pošljejo pošto. Razlika je le v tem, da je priporočeno vsak bitcoinv naslov uporabiti le enkrat.

icon

Stanje - veriga blokov

Veriga blokov je javna in skupna knjiga nakazil, na kateri temelji celotno omrežje bitcoinv. Veriga blokov vsebuje vsa potrjena nakazila. Na ta način lahko denarnice izračunajo svoje stanje novcev; prav tako se na podlagi verige blokov preverja, da vsako nakazilo troši le bitcoinve, ki so dejansko v lasti plačnika. Celovitost in časovno sosledje nakazil v verigi blokov zagotavlja kriptografija.

icon

Nakazila - zasebni ključi

Nakazilo je prenos vrednosti iz ene bitcoinv denarnice v drugo. Nakazila se združujejo v bloke, ki so povezani v verigo blokov. BitcoinV denarnice hranijo skriven podatek, ki se imenuje zasebni ključ ali seme in se uporablja za podpisovanje nakazil. Podpis predstavlja matematičen dokaz, da je nakazilo izdal lastnik denarnice. Podpis tudi zagotavlja, da nakazila, ki je vedno javno, ne more kasneje spremeniti nihče. Informacija o vsakem nakazilu se pošlje po omrežju in doseže vse zainteresirane uporabnike omrežja. Nakazilo običajno po približno 10 minutah prične prejemati potrditve iz omrežja; temu procesu potrjevanja pravimo rudarjenje.

icon

Obdelava - rudarjenje

Rudarjenje je razpršen sistem doseganja soglasja. Uporablja se za potrjevanje nakazil, ki čakajo na vključitev v verigo blokov. Na ta način se v verigi blokov doseže kronološka razvrstitev nakazil, zaščiti se nevtralnost omrežja in se različnim računalnikom omogoči potrjevanje stanja sistema. Za potrditev mora biti nakazilo zapakirano v blok, blok pa mora zadoščati zelo strogim pravilom šifriranja, ki jih preveri omrežje. Ta pravila onemogočajo kakršnokoli spreminjanje blokov, saj bi s tem posledično razveljavili vse nadaljnje bloke nakazil. Rudarjenje ustvarja tudi okolje "tekmovalne loterije", kar posameznikom onemogoča zaporedno dodajanje novih blokov v verigo. Tako noben posameznik ne more vplivati na vključene bloke v verigi in tudi ne more zamenjati delov verige z namenom spreminjanja ali razveljavljanja lastnih nakazil.

icon

Nadaljnje branje

To je le zelo kratek in zgoščen opis sistema. Če vas zanimajo podrobnosti, lahko preberete izvirni članek, ki opisuje zasnovo sistema (v angleščini), si ogledate dokumentacijo za razvijalce ali pa pobrskate po wikiju.