Bitkoin razvoj

Pronađi više informacija o trenutnim specifikacijama, programu i porgramerima.

Bitkoin je besplatan program i svaki programer može da doprinese projektu. Sve što vam treba nalazi se u GitHub skladištu. Molimo vas da budete sigurni da ste pročitali i da pratite razvojni proces opisan u README, kao i da obezbedite kvalitetan kod i poštujete sve smernice.

Diskusija vezana za programiranje dešava se na GitHub-u i bitcoinv-devemail listi. Manje formalna stručna diskusija je na irc.freenode.net #bitcoinv-dev (web verzija,prepiska).

Dokumentacija

Ukoliko ste zainteresovani da naučite više o stručnim i tehničkim detaljima o Bitkoinu i kako da iskoristite alate i API, preporučujemo da počnete sa istraživanjem dokumentacije za programere.

Programerske zajednice

Sledeće sobe za ćaskanje i web sajtovi održavaju diskusije o razvoju Bitkoina. Molimo vas da pročitate njihova pravila ponašanja pre nego što se uključite.

Bitkoin Core dobroboljci

Po angažovanju

Još projekata besplatnog softvera

Want to contribute to a different project?

 • Armory - A wallet with enhanced security features, written in C++.
 • BFGMiner - A modular miner, written in C.
 • BitcoinV Wallet - A SPV wallet for Android, written in Java.
 • bitcoinvj - A library for SPV wallets, written in Java.
 • btcd - A full node, written in Go.
 • btcwallet - A hierarchical deterministic wallet daemon, written in Go.
 • ckpool - A fast mining pool server application, written in C.
 • Electrum - A fast server-trusting wallet, written in Python.
 • Eloipool - A fast mining pool server application, written in Python.
 • Haskoin - An implementation of the BitcoinV protocol, written in Haskell.
 • Libbitcoinv - A cross-platform development toolkit, written in C++.
 • Libbitcoinv Server - A full node and query server, built on libbitcoinv.
 • Libbitcoinv Explorer - A command line tool, built on libbitcoinv.
 • Libblkmaker - A client library for the getblocktemplate mining protocol, written in C.
 • NBitcoinV - A cross-platform library, written in C#.
 • picocoin - A tiny library with lightweight client and utilities, written in C.
 • python-bitcoinvlib - A library for structures and protocols, written in Python.
 • Python Blkmaker - A client library for the getblocktemplate mining protocol, written in Python.
 • Prikaži još...